Zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Podľa §12, ods. 1, zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Matiaške, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 07.12.2018 o 18.00 hod.

 

V zasadačke obecného úradu v Matiaške s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Určenie overovateľov zápisnice
 4. Schválenie rozpočtu obce na roky 2019
 5. Schválenie rozpočtového opatrenia č.4/2018
 6. Preplatenie dovolenky starostu obce schválenie.
 7. Schválenie Plánu sociálnych služieb Matiaška
 8. Schválenie odmien poslancom OZ Matiaška
 9. Vianočné poukážky pre občanov - schválenie.
 10. Zásady odmeňovania poslancov - schválenie
 11. Rôzne
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver.

 

Vaša účasť na zasadnutí je bezpodmienečne nutná!

V Matiaške, dňa 30.11.2018

 

Husivargová Monika, starostka obce

Kontaktné informácie
Obecný úrad
Matiaška 56
094 31 Hanušovce nad Topľou
Tel/Fax: 057/445 22 02
Mobil: 0911 504 604
Email: ou.matiaska@gmail.com
Úradné hodiny
Pondelok : 7.00 h. - 15.00 h.
Utorok : 7.00 h. - 15.00 h.
Streda : 7.00 h. - 15.00 h.
Štvrtok : nestránkový deň
Piatok : 7.00 h. - 12.30 h.
Kalendár
Dnes je : 08.3.2021
Meniny má : Alan/Alana
Zajtra oslavuje : Františka