O obci
Fotogaléria
obce
Úradná
tabuľa
Tlačivá
pre občanov
Symboly obce
Kultúrne
pamiatky
Farské oznamy
Žiadne oznamy
28.03.2021

Podľa §12, ods. 1, zákona SNR č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvolávam ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Matiaške, ktoré sa uskutoční:

 

dňa 07.12.2018 o 18.00 hod.

 

V zasadačke obecného úradu v Matiaške s týmto programom:

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa zápisnice
 3. Výsledky volieb a zloženie sľubu
  1. Oznámenie výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a odozvdávanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného zastupiteľstva
  2. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
  3. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
  4. Vystúpenie novozvoleného starostu obce
 4. Schválenie programu a overovateľov zápisnice ustanovujúceho zasadnutia.
 5. Voľba pracovných komisií.
 6. Oznámenie starostu a poverení poslanca zastupovaním starostu.
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva /Zvolávanie zasadnutí OZ/
 8. Voľba komisií, voľba ich predsedov a členov. /športová, kultúrna a vo verejnom záujme/
 9. Určenie platu starostu obce.
 10. Návrh členov Rady školy a člena rady Materskej školy v Matiaške
 11. Rôzne
 12. Schválenie uznesenia
 13. Záver.

 

Vaša účasť na zasadnutí je bezpodmienečne nutná!

V Matiaške, dňa 30.11.2018

Kontakt
Matiaška 56, 094 31
ou.matiaska@gmail.com
0911 504 604 057/445 22 02
Kalendár
September 2023
 • Pon
 • Uto
 • Str
 • Štv
 • Pia
 • Sob
 • Ned
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
Odber noviniek

Zostaňte v obraze - prihláste sa k odberu newslettera a buďte informovaný o aktuálnych novinkách.

* Odoslaním e-mailovej adresy súhlasíte s odberom noviniek