VZN
DátumNázovPopisPríloha
13.12.2021VZN 2-2021 Určenie výšky dotácie na žiaka0cc2f_VZN 2-2021.pdf
13.12.2021VZN školský obvod67966_VZN školský obvod.pdf
30.12.2020VZN komunálny odpad5b557_2VcAI_VZN_odpady_2021.pdf
25.11.2020Návrh VZN komunálny odpad č.3/2020f8dd8_OB77D_VZN_odpady.pdf
13.10.2020VZN opatrovateľská službaceee7_4G4Zx_VZN_opatrov.slu__ba_1.pdf
13.10.2020VZN chov zvierat0c5e1_wyAtr_VZN_chov_zvierat.pdf
09.09.2020VZN opatrovateľská služba - návrh73b20_s1WZH_VZN_opatrov.slu__ba.pdf
19.11.2019Návrh VZN odpad na rok 20203420c_5lSiT_VZN_odpad.pdf
08.12.2018VZN 5/2018 pravidlá času predaja v obchode a času prevádzky služiebd93a2_VZN čas predaja v obchode obec Matiaška.pdf
08.12.2018VZN 4/2018 organizácia miestneho referendaf6ac5_VZN 2018 referendum obec Matiaška.pdf
08.12.2018VZN 3/2018 ochrana verejnej zelene a čistoty v obci f4465_VZN o ochrane verejnej zelene obec Matiaška.pdf