O obci

Obec Matiaška leží v Nízkych Beskydách vo Vranovskom okrese na sútoku potokov Voľanského, Bžanského a Poruba v nadmorskej výške od 220 m do 400 m. Mierne členitý povrch chotára je zväčša zalesnený. Nachádza sa tu sírnatý minerálny prameň - Vajcovka.

Katastrálne územie Matiaška hraničí s katastrálnym územím obcí: Vavrinec, Remeniny, Prosačov, Kobylnice, Ruská Voľa a Bžany. Rozloha obce je 12,29 km2.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ak chcete priblížiť mapu, stlačte kláves ctrl a posúvajte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Údaje máp ©2021 Google Obrázky ©2021 TerraMetrics

Demografické údaje

V súčasnosti žije v obci 286 obyvateľov, z toho 141 mužov a 144 žien (údaje z 31. decembra 2014).

Veková štruktúra obyvateľov:

  • 0 - 14 rokov : 53 obyvateľov (18,53%)
  • 15 - 64 rokov : 201 obyvateľov (70,28%)
  • 65 a viac rokov : 32 obyvateľov (11,19%)

Občianska vybavenosť

  • Materská škola
  • Základná škola - prvý stupeň (1. – 4. ročník)
  • Knižnica
  • Futbalové ihrisko
  • Predajňa potravín