Symboly obce

Oficiálnym symbolom je patronícium gréckokatolíckeho kostola v obci - sv. Demeter. Samotné grafické stvárnenie vychádza z ikonostasu miestného kostola pri rešpektovaní zásad heraldických kresieb.

Erb obce - v striebornom štíte strieborný, zlato nimbovaný, zlato obutý a zlatým mečom opásaný rímsky vojak - sv. Demeter - v zelenom šate a dlhom červenom plášto. pravicou držiac na hrudi malý zlatý krížik, v ľavici zlatú kopiu.

Grafický návrh erbu spracovala akad. mal. Anna Gregorová.

Vlajka obce - pozostáva zo štyroch pozdĺžených pruhov vo farbách: žltej (1/6), bielej (1/6), zelenej (2/6) a červenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly sú uloženee v Heraldickom registri SR pod signatúrou M-94/98.

Erb obce

Erb obce Matiaška

Vlajka obce

Zástava obce Matiaška

Sv. Demeter (Demetrios, Dimitri) je ranokresťanský mučeník a jedným z najuctievanejších svätcov vo východnej Cirkvi byzantského obradu, hneď za sv. Mikulášom (sv. Nikolaj). Za byzantských čias mu bolo v Carihrade zasvätených deväť kostolov a jeden kláštor.

Východiskom a strediskom jeho úcty bolo mesto Solún v gréckom Macedónsku. Podľa hagiografických legiend bol synom rímskeho prokonzula v tomto meste. Pre svoje schopnosti dosiahol vysoký štátnický post (prokonzul). Keďže však odmietal prenasledovať kresťanov, ba dokonca kresťanstvo šíril a podporoval, dal ho cisár Maximián uväzniť a neskôr zabiť vo väzení. Zomrel prebodnutý kopijami 26. októbra 306. Spolu s ním bol zabitý aj mladý kresťan Nestor, ktorého Demeter podporoval v zápase proti gladiátorovi Lyovi, ktorý bol cisárovým obľúbencom.

Jeho ostatky sú uložené v starobylej bazilike v Solúne, ktorá nesie jeho meno. Keďže produkujú voňavú tekutinu, svätý Demeter býva označovaný ako Myrotočivý (z cirkevnoslovanského Myrotočec) či Myromvonný.

Svätý Demeter je považovaný za ochrancu a patróna mesta Solún, v Byzancii bol uctievaný aj ako patrón vojakov a obranca vlasti. Bol aj jedným z patrónov a ochrancov cyrilometodskej misie. Svätí Cyril a Metod (alebo niektorý z ich žiakov) napísali na jeho počesť kánon (kánon na počesť svätého Dimitra Solúnskeho), ktorý je najstarším dokladom jeho úcty na našom území. Jeho sviatok sa v Uhorsku slávil 26. októbra podľa byzantského kalendára, a nie podľa latinského kalendára, čo mnohí považujú za dôkaz, že vychádza z cyrilometodskej misie, a čo zároveň dokazuje byzantský ráz tejto misie.

O jeho veľkej úcte na našom území svedčí aj relatívne veľký počet gréckokatolíckych chrámov, ktoré mu boli zasvätené, a aj početné ikony z nášho územia zobrazujúce sv. Demetra. Podnes je pre gréckokatolíkov a pravoslávnych na celom svete významným svätcom, v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku je jeho sviatok označený ako polyjelej s bdením (stredný sviatok).