Kultúrne pamiatky

Chrám sv. Demetera

Gréckokatolícky kostol bol dobudovaný v roku 1773 v barokovo-klasicistickom slohu. Neskôr viackrát upravovaný a to v rokoch 1925, a 1972. Vnútorné vybavenie pochádza väčšinou z konca 19. storočia.

Chrám bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku 17.04.1963

Chrám sv. Demetera - Matiaška

Jednoloďová stavba s polygonálnym uzavretým presbytárom a s bočnými polkruhovitými kaplnkami pri prvom klenbovom poli lode, ktoré majú zdôrazniť centrálu kríženia. Na západnom príečelí je mohutná predstavaná veža, ktorej podvežie je otvorené do lode (babinca). Priestory sú kryté českými plackami. Vonkajšia úprava fasád sa sústreďuje na vybavení okien, koré majú v parapete lambrekény a ich polkruhová šambrána zaverečný klenák. Nad vstupným portálom vyrytá štilizovaná rastlinná ozdoba. Veža má v hornej časti okosené hrany a je zastrešená barokovou baňou.

Pomník brigády Čapajev

Pomník SNP pripominajúci udalosti z II.svetovej vojny a pôsobenie partizánskeho zväzku Čapajev, ktorý bol založený mjr. Kukorrelim v lesoch na území Matiašky (oblasť Ostrej hory).

Autormi pomníka sú akademický sochár Ladislav Šichman a ing. arch. Juraj Osvald. Pomník tvorí plastika lesného robotníka realizovaného z materiálu račiansky vápenec. Plastika vysoká 280 cm umiestnená na podstavci vysokom 100 cm. Pomník bol odhalený 7. novembra 1982 a náklady na jeho realizáciu tvorili sumu vyše 414 tisíc Kčs.

Pomník bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku 15.06.1984

Pomník brigády Čapajev - Matiaška