Verejné obstarávanie
DátumNázovPopisPríloha
22.09.2021Vyrúb drevín - verejná vyhláška
08.06.2021Zmluva verejný rozhlas8d6f7_zmluva rozhlas.pdf
21.09.2020Zmluva ihrisko zšca2e7_8tHJx_zmluva_ihrisko.pdf
09.09.2020Záznam z prieskumu trhu - ihrisko99bb8_aOkdA_Z__znam_prieskum_trhu_ihrisko.pdf
18.08.2020Výstavba detského ihriska pre potreby ZŠ a MŠfb026_3Vfjj_1._V__zva.pdf
18.08.2020Výstavba detského ihriska pre potreby ZŠ a MŠ17416_WKKkm_2._Pr__loha___._1_Zmluva.pdf
18.08.2020Výstavba detského ihriska pre potreby ZŠ a MŠd4064_Z2Qxo_3._Pr__loha___._2_Formul__r_ponuky.doc
18.08.2020Výstavba detského ihriska pre potreby ZŠ a MŠdcbba_QBeI0_4._Pr__loha___._3_N__vrh_ceny.xlsx
27.09.2019zmluva o dielo rekonštrukcia wc490f0_anXCs_zmluva_o_dielo_rekon__trukcia_wc.pdf
27.09.2019rozpočet oprava oub8831_AKS2N_rozpo__et_oprava_ou.pdf
27.09.2019zmluva o dielo oprava ou7e3f9_syB4u_zmluva_o_dielo_oprava_ou.pdf
26.07.2019oznámenie o zrušení VO na stavebné práce - sociálne zariadenia v budove obecného úradu Matiaškabda1e_DNHi4_ozn__menie_o_zru__en___VO_na_stavebn___pr__ce_-_soci__lne_zariadenia_-_budova_obecn__ho___radu_Matia__ka_1.pdf
02.07.2019Výzva - stavebné práce sociálne zariadenia ocú00eab_RHODD_v__zva_-_staveb___pr__ce_soci__lne_zariadenia.pdf
13.09.2018rozpočet strecha704ff_eHCHx_rozpo__et_strecha.pdf
13.09.2018Krycí list strecha5c40d_xSo0r_kryc___list_strecha.pdf
13.09.2018Zmluva o dielo strechad5d7c_ZREBk_Zmluva_o_dielo_-_strecha.pdf
09.07.2018Rekonštrukcia strechy na budove kultúrneho domu-kontaktovať Ing. Silvia Klajbanová, email.romingsro@gmail.com9274f_9WHyJ_Rekon__trukcia_strechy_Oc__.pdf
12.04.2018Zmluva o dielo - oprava OcÚa37c3_6nIqG_zmluva_o_dielo_-_oprava_ou.pdf
21.11.2017Výzva stav.dozor - Dom smútku28b29_OAtZe_V__zva_stav.dozor_-_Dom_sm__tku.pdf
10.11.2017Prílohy č.6 - Dom smútku93cab_PspBV_Pr__lohy___._6_-_Dom_sm__tku.pdf