Ročné správy
DátumNázovPopisPríloha
13.11.2023Výročná správa za rok 2022a824e_vyrocna_sprava_2022 matiaška.pdf
10.11.2023Správa z audítu za rok 2022a06e0_SPRÁVA AUDÍTORA - 2022.pdf
01.06.2023záverečný účet obce rok 2022b4847_záverečný účet 2022.pdf
10.11.2022Výročná správa rok 2021c4ad5_Výročná správa 2021.pdf
10.11.2022Audít rok 202180668_SPRÁVA AUDÍTORA - 2021.pdf
01.06.2022Záverečný účet 2021 návrhee31a_záverečný účet 2021.pdf
16.12.2020výročná správa 2019e86ce_2A8hv_v__ro__n___spr__va_2019.pdf
16.12.2020audit za rok 2019e4592_dOoqZ_SPR__VA_AUD__TORA_-_2019__2_.pdf
08.06.2020Záverečný účet rok 201979712_GFNhy_z__vere__n_______et_2019.pdf
20.12.2019výročná správa 20186a5b8_CuuOG_vyrocna_sprava_2018_matia__ka.pdf
21.08.2019vyročná správa 201817b52_CN2WX_vyrocna_sprava_2018_matia__ka.pdf
01.08.2019Záverečný účet 2018cc08f_9gcBr_z__vere__n_______et_2018.pdf
13.12.2018Záverečný účet 2017b6b0e_OO8Zt_z__vere__n_______et_2017.pdf
13.12.2018Výročná správa 2017295fe_tqG1s_vyrocna_sprava_2017_matia__ka.pdf
13.12.2018Správa audítora za rok 2017619f5_aeKl6_SPR__VA_AUD__TORA_ZA_ROK_2017.pdf
07.12.2017Správa auditora za rok 20161dfeb_JSHLK_SPRAVA_AUDITORA_2017.pdf
26.06.2017Výročná správa 2016197f9_Q6ZaW_vyrocna_sprava_2016_matia__ka.pdf
26.06.2017Záverečný účet 2016a19e4_iISI6_z__vere__n_______et_2016.pdf
12.10.2016Správa mierové slávnosti 20168ea60_yPcHd_Spr__va_mierov___sl__vnosti_2016.pdf
25.07.2016Záverečný účet 2015172fd_xvKzD_z__vere__n_______et_2015.pdf