Verejné obstarávanie
DátumNázovPopisPríloha
10.11.2017Prílohy č.5 - Dom smútkuef048_gRqee_Pr__loha___.5_-_Dom_sm__tku.pdf
10.11.2017Prílohy č.4 - Dom smútku64277_UFUKK_Pr__loha___.4_-_Dom_sm__tku.pdf
10.11.2017Prílohy č.3 - Dom smútkuf1af8_bbP2g_Pr__lohy___.3_-_Dom_sm__tku.pdf
10.11.2017Prílohy č.2 - Dom smútku26ad1_aYSMA_Pr__lohy___.2_-_Dom_sm__tku.pdf
10.11.2017Prílohy 1 - Dom smútkuf0a38_JG9vV_Pr__loha_1_-_Dom_sm__tku.pdf
10.11.2017Výzva dom smútku Matiaška3b3a3_Iqihm_V__zva_dom_sm__tku_Matia__ka.pdf
07.11.2017Zmluva o dielo - Dom smútkuf5aba_emo2u_Zmluva_o_dielo_-_Dom_sm__tku_Matia__ka.pdf
02.11.2017Výzva spracovanie žiadosti - dom smútku Matiaška9b60f_eZBpZ_V__zva_na_spracovanie___iadosti_dom_sm__tku_Matia__ka.pdf
02.11.2017Výzva - oprava obecného úradu Matiaškaace10_u505W_V__zva_oprava_obecn__ho___radu_Matia__ka.pdf
02.11.2017Zmluva o poskytovaní služieb3de65_KnjEm_Zmluva_o_poskytovan___slu__ieb.pdf
29.06.2017Zmluva o dielo9fd99_IUUlz_Zmluva_o_dielo.pdf
07.06.2017Návrh zml. podmienokac4ca_Uj3Ym_3.B_Pr__loha___._2_-_N__vrh_min._zml._podmienok_O.doc
07.06.2017Výkaz výmerc0f42_EPAMu_2.B_V__kaz_v__mer.xlsx
07.06.2017Schématický návrh výplní otvorov6f300_keK66_4._Pr__loha___._3_Sch__matick___n__vrh_v__pln___otvorov.pdf
07.06.2017Príloha č.2 - Návrh zml. podmienok0758d_YgYpm_3.A_Pr__loha___._2_-_N__vrh_min._zml._podmienok_O.pdf
07.06.2017Výkaz výmercb673_Ckjzz_2.A_Pr__loha___._1_V__kaz_v__mer.pdf
07.06.2017Výzva okná ver.f64cd_rTUpF_1._V__zva_okn___ver._1.pdf