Slávnostné odhalenie pamätnej tabule
box
box
box
box