Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľDokument
Dodatok č. 1 Zmluva o odpade kom.11.04.201811.04.201837022_vH8dK_Dodatok___.1_Zmluva_o_odpade.pdfViac
Zmluva Lobelka-škola v prírode11.04.201811.04.201833394_WDNWa_Zmluva___kola_v_pr__rode.pdfViac
Zmluva Bukóza Vranov - drevná štiepka11.04.201811.04.2018aa186_TI4wj_Zmluva_Bukoza.pdfViac
Dodatok č. 2 spol. obecný úrad07.12.201707.12.2017995c9_oyhEk_Dodatok___._2_Spolo__n___obecn_____rad_SU.pdfViac
Dodatok č.1 spol.stav.úrad07.12.201707.12.20171de90_0rLfi_Dodatok_spol._obecn_____rad___.1.pdfViac
Zmluva zriadenie spo. obec. úradu07.12.201707.12.2017ea174_qD4g6_Zmluva_o_zriaden___spolo__n__ho_obec.__radu.pdfViac
Zmluva o audite za rok 201607.12.201707.12.20171f3f9_mCQht_ZMLUVA_O_AUDITE__2017 (1).pdfViac
Zmluva o kontrolnej činnosti- ihriská17.08.201717.08.20175aac5_zuRj0_Zmluva_o_kontrolnej___innosti.pdfViac
Zmluva o dielo pohrebisko Matiaška29.05.201729.05.2017ad477_X6j8o_Zmluva_o_dielo_pohrebisko.pdfViac
Zmluva o dielo26.01.201726.01.20175e8af_b6kRs_Zmluva_o_dielo..pdfViac
Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania.18.01.201718.01.20179894d_nUcU5_Zmluva.docxViac
Zmluva VUC Prešov dotácia mierové slávnosti 201612.10.201612.10.2016ca4aa_vR88b_Zmluva_VUC_Pre__ov_dot__cia_mierov___sl__vnosti_2016.pdfViac
Zmluvy zabezpečenie programu mierové slávnosti 201612.10.201612.10.2016e4040_uB3wO_zmluvy_program_mierov___sl__vnosti_2016.pdfViac
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.06.04.201606.04.2016f3884_qPgRi_NATUR-PACK-zmluva.pdfViac